Search
Close this search box.

Tämän selosteen mukaisen evästeiden käyttömme hyväksyntä pyydetään erikseen.
Jos et hyväksy tämän selosteen ehtoja älä välitä meille henkilötietojasi, vaan poistu verkkosivustoltamme.

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Julkaistu 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Safire-Lämmitin Oy
Y-tunnus: 1438754-1
Osoite: Tuulissuontie 29
Postinumero: 21420
Postitoimipaikka: Lieto
Puhelinnumero: 02 244 3282
Sähköpostiosoite: info@safire.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: SF-Lämmitin Oy
Nimi: Kari Rouvali
Osoite: Tuulissuontie 29
Postinumero: 21420
Postitoimipaikka: Lieto
Puhelinnumero: 02 244 3282
Sähköpostiosoite: info@safire.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: SF-Lämmitin Oy
Nimi: Kari Rouvali
Osoite: Tuulissuontie 29
Postinumero: 21420
Postitoimipaikka: Lieto
Puhelinnumero: 02 244 3282
Sähköpostiosoite: info@safire.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan huoltoon liittyvien kysymysten käsittely ja niihin vastaaminen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella (tiedon luovuttaminen on kyselyssä täysin vapaaehtoista)

6. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköposti, puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes palautteeseen on vastattu ja asia ratkottu.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.